AVG uitgelegd in 9 artikelen

Met dank aan de collega’s van Sociaal Werk Nederland lees je in 11 pagina’s 9 korte artikelen met de 8 belangrijkste thema’s uit de AVG. Elk artikel gaat nader in op één van de thema’s en geeft specifieke informatie over de verandering in de wet en de betekenis daarvan in de praktijk.

Het stuk is geschreven door Verdonck, Klooster & Associates.