Beslisboom verwerkersovereenkomst

Wanneer een zorgaanbieder persoonsgegevens laat verwerken door andere partijen, dan kan het nodig zijn om hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmachie (KNMP) ontwikkelde een beslisboom voor apothekers, die laat zien of je een verwerkersovereenkomst nodig hebt.