Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om patiënten te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. In een privacyverklaring (of: privacystatement) beschrijf je hoe je omgaat met de rechten van patiënten (bijvoorbeeld inzage, correctie en verwijdering van informatie), hoe hun persoonsgegevens zijn beveiligd, wat er met de persoonsgegevens gebeurt en op welke gronden je dit doet.

De Koningklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) maakte een voorbeeldverklaring die apothekers kunnen aanpassen en publiceren op de eigen website. Voor integratieve therapeuten is er ook een voorbeeldmodel.