Verwerkingenregister

In het verwerkingenregister staat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt; een belangrijk instrument om als zorgaanbieder te laten zien dat je de AVG naleeft.

Het voorbeeld van de KNMP laat zien hoe zo’n register er voor apothekers uit kan zien; er is ook een toelichting bij. Voor integratieve therapeuten is er ook een voorbeeldmodel.