Bestuurders

Kan op grond van de AVG een bestuurder van een organisatie hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door het niet nakomen van de verplichtingen uit de AVG?

Nee.

In de bepalingen van de AVG is zo’n aansprakelijkheid niet opgenomen. Voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders val je dan terug op nationale wetgeving. In de Nederlandse wetgeving kom je dan uit bij de bepalingen in het burgerlijk wetboek (Bw).