NEN 7510-certificaat

Is onder de AVG een NEN7510-certificaat verplicht voor zorgaanbieders?

Nee. Certificering volgens de NEN 7510 is op grond van de AVG niet verplicht. Ongeacht de rechtsvorm en de omvang van een organisatie.
Maar let op: de NEN 7510 blijft onder de AVG wél een belangrijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Verantwoordingsplicht

Hoewel een NEN 7510-certificaat dus niet verplicht is onder de AVG, hebben verwerkingsverantwoordelijken straks wel een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat je moeten kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen.