Bewaartermijnen portfolio keurmerk- of kwaliteitsregister

Welke bewaartermijn geldt voor portfolio’s van therapeuten of praktijken, die zich in een kwaliteits- of keurmerkregister hebben geregistreerd?

In een portfolio staan persoonsgegevens en/of praktijkgegevens van de therapeut/praktijk. Registratie hiervan in een kwaliteits- of keurmerkregister gebeurt doorgaans op vrijwillige basis. Van belang is dus welke afspraken de therapeut of praktijk en de uitvoerende ‘keurmerk-organisatie’ hierover hebben gemaakt.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag nodig (artikel 6 AVG). Tijdens het lidmaatschap bij de ‘keurmerk-organisatie’ is de grondslag de overeenkomst tussen de praktijk/therapeut en deze organisatie die de portfolio’s bijhoudt. Na beëindiging van het lidmaatmaatschap is er geen overeenkomst en dus geen grondslag meer voor het bewaren (= verwerken) van persoonsgegevens. De persoonsgegevens uit de portfolio’s moeten daarom in principe meteen na beëindiging van de overeenkomst verwijderd worden.