Bewaartermijn logs

Welke bewaartermijn geldt er voor de loggegevens?

Voor het bewaren van loggegevens in de zorg heeft de minister een minimale termijn van vijf jaar vastgesteld. De verantwoordelijke voor een zorginformatiesysteem of een elektronisch uitwisselingssysteem kan er zelf voor kiezen of er een langere bewaartermijn wordt gehanteerd.