Bewaartermijnen in de zorg: situatie afhankelijk

Als zorgaanbieder moet je vaak persoonsgegevens bewaren. Wanneer en hoe lang kan per situatie verschillen.

Hoofdregel bewaartermijn in de zorg

De hoofdregel is dat een medisch dossier wordt vernietigd als 1) de bewaartermijn van 20 jaar is afgelopen en 2) er geen redenen zijn om medische gegevens langer te bewaren. Maar er zijn ook uitzonderingen.

Het volgende schema helpt bij het bepalen of en hoe lang je persoonsgegevens moet bewaren:

  • een bewaartermijn vind je in de wet (zie bijvoorbeeld artikel 7:454, derde lid Bw, de zogenaamde bewaartermijn van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst - die bedraagt 20 jaar);
  • academische ziekenhuizen die onder de Archiefwet vallen;
  • in een basisselectielijst op grond van de archiefwet hoe lang je informatie moet bewaren. Een overzicht van vastgestelde basisselectielijsten vind je in de Handelingenbank van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
  • als je een hotspot bent - denk grote maatschappelijke gebeurtenissen zoals de ramp met de MH17 - kun je er vanuit gaan dat je gegevens langer moet (gaan) bewaren.