Delen van medische gegevens met artsen in VK

Mogen artsen medische gegevens voor bijvoorbeeld een second opinion nog delen met collega’s in het VK?

Ja, dat mag. Ook als er geen adequaatheidsbesluit, passende waarborgen of bindende bedrijfsvoorschriften zijn, is het doorgeven van medische gegevens toegestaan als:

  1. Betrokkene uitdrukkelijk ingestemd heeft met de doorgifte en op de risico’s is gewezen;
  2. De doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (in deze situatie de behandelovereenkomst in het kader van de WGBO);
  3. De doorgifte noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene, als deze niet in staat is zijn toestemming te geven.

Let wel: Dit is een korte termijn oplossing, omdat het artikel waarin dit is geregeld alleen bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden toegepast mag worden.

Disclaimer:

Op dit moment is het nog niet zeker of het voorlopige akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, door het Europees Parlement en het Britse Parlement zal worden bekrachtigd. Daarom is het nog niet mogelijk vragen over dit onderwerp met zekerheid te beantwoorden.

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de European Data Protection Board (EDPB), hebben meer duidelijkheid gegeven over de juiste naleving van de privacyregels bij een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet vooralsnog geen nadere uitspraken over de mogelijke gevolgen van de Brexit en verwijst voor vragen naar de Engelse DPA.