Corona opt-in

Wat is de corona opt-in?

Voor het opvraagbaar maken van huisartsinformatie voor nog onbekend later gebruik is uitdrukkelijke toestemming nodig op grond van de Wabvpz. Een groot gedeelte van de Nederlanders heeft hier inmiddels toestemming voor gegeven. Daar waar burgers nog geen keuze hebben gemaakt, kunnen artsen op de huisartsenposten en spoedeisende hulp niet bij de noodzakelijke huisartsinformatie als corona patiënten zich melden. Hiervoor is de corona opt-in in het leven geroepen.

De corona opt-in is een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat informatie van de huisarts raadpleegbaar is bij huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH). Met de corona opt-in wordt van de mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, de toestemming aangenomen.