Corona opt-in

Over de Corona Opt-in?

Voor het opvraagbaar maken van huisartsinformatie voor nog onbekend later gebruik is uitdrukkelijke toestemming nodig op grond van de Wabvpz. Een groot gedeelte van de Nederlanders heeft hier inmiddels toestemming voor gegeven. Daar waar burgers nog geen keuze hebben gemaakt, kunnen artsen op de huisartsenposten en spoedeisende hulp echter niet bij de noodzakelijke huisartsinformatie als corona patiënten zich melden. Hiervoor is, voor de duur van de Covid-19 crisis, de corona opt-in in het leven geroepen. De corona opt-in is dus een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat informatie van de huisarts raadpleegbaar is bij huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH). Met de Corona-opt in wordt van de mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, de toestemming aangenomen.

Geldt de Corona Opt-in ook indien  mensen in het verleden de toestemming hebben geweigerd?

Op de mensen die in het verleden geen toestemming hebben gegeven om hun medisch dossier raadpleegbaar te maken voor andere zorgverleners is de tijdelijke corona opt-in niet van toepassing. Zorgverleners kunnen hier in het kader van de corona-crisis niet aan voorbij gaan.

Voor hoe lang geldt de tijdelijke corona opt-in?

De corona opt-in treedt in werking voor de duur van de corona-crisis. Als de crisis ten einde is gekomen wordt de corona opt-in weer teruggedraaid en treedt de situatie van voor de corona-crisis weer in werking.

Wie bepaalt wanneer de crisis ten einde is gekomen?

Dit wordt door de overheid bepaald.

Mag de tijdelijke corona opt-in ook gebruikt worden voor patiënten die niet besmet zijn met Covid-19?

Nee. De corona opt-in is alleen bedoeld voor detectie, triage en behandeling van een patiënt met of verdacht van COVID-19. Zorgverleners kunnen de opt-in niet gebruiken voor patiënten die zich melden met andere aandoeningen.

Naast de corona opt-in wordt er gewerkt een duurzame oplossing, wat houdt deze oplossing in?

Naast de tijdelijke Corona-opt in, wordt er ook gewerkt aan een duurzamer oplossing. Zo wordt er onderzoek gedaan naar een systeem waarbij gekeken wordt hoe huisartsgegevens 24/7 zonder voorafgaande beschikbaarstelling geraadpleegd kunnen worden door de huisartsenpost en spoedeisende hulp.