Duur maatregel

Voor hoe lang geldt de tijdelijke corona opt-in?

De corona opt-in treedt in werking voor de duur van de corona-crisis. Als de crisis ten einde is gekomen wordt de corona opt-in weer teruggedraaid en treedt de situatie van voor de corona-crisis weer in werking.

Wie bepaalt wanneer de crisis ten einde is gekomen?

Dit wordt door de overheid bepaald.