Bij geweigerde toestemming

Geldt de corona opt-in ook voor de mensen die in het verleden de toestemming hebben geweigerd?

Op de mensen die in het verleden geen toestemming hebben gegeven om hun medisch dossier raadpleegbaar te maken voor andere zorgverleners, is de tijdelijke corona opt-in niet van toepassing. Zorgverleners kunnen hier in het kader van de corona-crisis niet aan voorbij gaan.