Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg: vragenlijsten vrijwillig

Ouders (of verzorgers) zijn niet verplicht om vragenlijsten bij de schooldokter of het consultatiebureau in te vullen.

De vragenlijsten zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van een kind. Ze kunnen gebruikt worden als leidraad tijdens gesprekken tussen de ouder(s) en de zorgverlener. Het invullen van deze vragenlijsten is vrijwillig.