EPD: Uitwisseling huisartsenpost

Huisartsen mogen zonder voorafgaande toestemming medische gegevens uitwisselen met de huisartsenpost. Een huisarts kan de huisartsenpost toegang verlenen tot een medisch dossier. Als een patiënt ’s avonds, ’s nachts of in het weekend contact opneemt met de huisartsenpost, kan de huisartsenpost de noodzakelijke medische gegevens van hem raadplegen.

Huisartsen moeten hun patiënten wel goed informeren over de uitwisseling van hun gegevens, bijvoorbeeld met een folder. Als een patiënt bezwaar heeft tegen deze uitwisseling, moet hij dit makkelijk kenbaar kunnen maken bij zijn huisarts.

Uitzondering

Als huisarts en huisartsenpost voor het uitwisselen van medische gegevens gebruik maken van een zogeheten schakelpunt, dan mag er alleen worden uitgewisseld met toestemming van de patiënt.