EPD: Wie mag erbij

Niet zomaar alle zorgverleners mogen via een elektronisch patiëntendossier in medische gegevens kijken. Dit mogen alleen de zorgverleners die de patiënt daadwerkelijk behandelen. Ook mag inzage alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de behandeling.