Beeldmateriaal ter beoordeling opleiding

Mogen beeldmaterialen worden gebruikt ter beoordeling, tijdens een opleiding?

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens en alle betrokkenen geldt dat er een grondslag moet zijn om de persoonsgegevens (in dit geval is dit minimaal het gemaakte beeldmateriaal) te mogen verwerken. Toestemming is hier de meest logische grondslag. Bij het verkrijgen van die toestemming moet je absoluut helder zijn over wat je met de beelden doet. Zie voor toestemmingsvereisten hier.

Het allermooiste is als de patiënt/ cliënt/ sporter niet, dan wel onherkenbaar, wordt gefilmd (d.w.z. gezicht en stem zijn onherkenbaar maken) en geen andere persoonsgegevens in beeld worden gebracht c.q. worden genoemd. De beelden worden immers gemaakt om de student te beoordelen, dus persoonsgegevens van een derde zullen in de meeste gevallen niet relevant zijn om dat doel te bereiken. Bewaar filmbeelden niet langer dan noodzakelijk voor de beoordeling van de student en zorg dat de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om de beelden te beveiligen.