FG: in dubbele rol

Volgens de AVG mag een Functionaris Gegevensbescherming andere taken en plichten binnen een organisatie vervullen, zolang er geen belangenconflict ontstaat. Een belangenconflict kan bijvoorbeeld optreden als de Functionaris Gegevensbescherming ook lid is of wil worden van de Ondernemingsraad. En dan mag zo’n dubbel rol dus niet.

Over de rol van de Functionaris Gegevensbescherming, zegt de AVG het volgende:

  • De FG wordt gehouden aan geheimhouding of vertrouwelijkheid bij het uitvoeren van zijn/haar functie. (Art.38 lid 5)
  • De FG kan andere taken en plichten vervullen. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze taken of plichten niet tot een belangenconflict leiden. (Art.38 lid 6)

N.B. Als de FG een dubbelrol vervult, dan mag hij niet tevens beslissen over bepaalde gegevensverwerkingen (bijvoorbeeld vanuit zijn rol als manager of ISO auditor), om belangenverstrengeling of enige schijn daarvan te voorkomen.