Samen een FG delen

Mogen meerdere organisaties samen één FG aanstellen of delen?

Ja, dat mag onder de voorwaarde dat de Functionaris Gegevensbescherming (FG) goed bereikbaar is vanuit elke afdeling en vestiging. Goed bereikbaar wil in deze zeggen:

  • de contactgegevens zijn uitgebreid bekend;
  • het maken van een afspraak met de FG is helder beschreven en praktisch uitgewerkt.

Een FG kan bijvoorbeeld worden ‘gedeeld’ met andere zorgaanbieders of andere sportbonden, en kan ook extern (voor een beperkt aantal uren) worden ingehuurd, zodat de organisatorische lasten beperkt kunnen blijven. Dit geldt wat betreft de zorg zowel voor de vrijwillige als de verplichte FG.