Gebruik persoonsgegevens voor leerdoeleinden

Mag je voor leerdoeleinden (bijzondere) persoonsgegevens inzien, als de persoonsgegevens oorspronkelijk voor een ander doel gegeven zijn?

Nee. Dit is alleen toegestaan met expliciete toestemming van de betrokkene of diens vertegenwoordiger.