Moet een patiënt zich meteen identificeren als er sprake is van het verlenen van acute zorg?

Als verlening van zorg acuut nodig is en er geen tijd is om eerst het BSN te verifiëren en de patiënt te identificeren, geldt een uitzondering op het BSN-gebruik. Als de acute zorg eenmaal is geleverd, moet achteraf alsnog de identiteitscontrole en verificatie van BSN plaatsvinden.