Verwijsindex risicojongeren

Mag een jeugdinstelling gebruik maken van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) onder de AVG?

Ja, een jeugdinstelling mag gebruik maken van de VIR. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de VIR is vastgelegd in de Jeugdwet, zodat er sprake is van een wettelijke verplichting en daarmee een grondslag om die gegevens te verwerken.