Inzage

Kan een gezaghebbende ouder het medisch dossier van zijn minderjarige kind inzien?

Niet altijd

Leeftijd 1 tot 12 jaar

De gezaghebbende ouder mag het medisch dossier van het minderjarige kind inzien.

Leeftijd 12 tot 16 jaar

De ouder heeft toestemming van het kind nodig om het medisch dossier in te zien als het kind tussen de 12 en 16 jaar is.  Deze toestemming is niet nodig als de ouder toestemming moet geven voor een medische behandeling. Voor een medische behandeling bij een kind tussen de 12 en 16 jaar moeten de ouders gezamenlijk met het kind toestemming geven.  

Leeftijd 16 jaar of ouder

Is het kind 16 jaar of ouder, dan mogen de ouders het dossier niet zonder toestemming van het kind inzien.

Zie meer informatie onder het kopje “Privacy minderjarigen