Vragenlijsten GGD middelbare scholen

Moet een school, bij een gezondheidscheck vanuit de GGD, toestemming vragen aan ouders en/of minderjarig kind?

Nee, toestemming vragen is niet noodzakelijk.

Op middelbare scholen worden door de GGD gezondheidschecks (middels een vragenlijst) uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze gezondheidschecks is het is niet nodig om de ouders en/of het kind om toestemming te vragen. Voor het uitvoeren van een gezondheidscheck bestaat namelijk een wettelijke grondslag. De GGD voert op basis van de wet Publieke Gezondheid 1 keer in de 4 jaar een onderzoek onder jeugdigen uit (artikel 5 Wet publieke gezondheid). De vragenlijst wordt in principe anoniem afgenomen.