Digitaal jeugdgezondheidsdossier

Wat is de grondslag voor het inrichten en bijhouden van een digitaal jeugdgezondheidsdossier?

De grondslag voor het inrichten en bijhouden van een digitaal jeugdgezondheidsdossier is een wettelijke verplichting.

Het jeugdgezondheidsdossier wordt gezien als een medisch dossier in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. De Wet publieke gezondheid regelt dat er een digitaal dossier wordt bijgehouden en voorziet ook in de noodzakelijk waarborgen. De grondslag voor het inrichten en bijhouden van een digitaal jeugdgezondheidsdossier is dus wettelijk geregeld.