Elektronisch Patienten Dossier algemeen

Uitwisseling van medische gegevens via een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de patiënt. Ook voor regionale uitwisseling kan toestemming vereist zijn. Dit komt voort uit de WGBO en de AVG.

Zie voor meer informatie Elektronisch Patienten Dossier (EPD)