Medisch beroepsgeheim

Medisch beroepsgeheim

Voor artsen, tandartsen, apothekers, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen geldt het medisch beroepsgeheim. Dit is wettelijk geregeld (artikel 88 Wet Big). Schendt een zorgverlener het medisch beroepsgeheim? Dan kun je hem daar via het wettelijk tuchtrecht en het strafrecht op aanspreken.

Geheimhoudingsplicht vanuit beroepscode

Voor sommige andere beroepen, zoals maatschappelijk werker, geldt niet het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. Maar deze zorgverleners hebben wel een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is geregeld in een beroepscode. In sommige gevallen is er ook (intern) tuchtrecht van toepassing.

Geheimhoudingsplicht voor medewerkers zorginstelling

Er is ook een geheimhoudingsplicht als een patiënt of cliënt met een zorginstelling een behandelingsovereenkomst sluit (artikel 7:457 BW). Zo’n overeenkomst houdt in dat je bij de zorginstelling onder behandeling komt.

Binnen de instelling zijn medewerkers werkzaam die een medisch beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht op grond van een beroepscode hebben. Maar er zijn ook medewerkers voor wie dit niet geldt. Zoals secretaresses of financieel medewerkers. Zij zijn dan toch contractueel verplicht tot geheimhouding van jouw gegevens. Het gaat hierbij om alles wat zij vanwege hun betrokkenheid bij de behandeling over de patiënt/ cliënt en de behandeling zelf weten.