Portokosten opsturen kopie

Als een betrokkene vraagt om een overzicht van zijn persoonsgegevens en je stuurt dit met de post toe, dan mag je de portokosten niet in rekening brengen bij de betrokkene (artikel 12, lid 5 AVG).

Daar zijn wel grenzen aan verbonden:

  • het kosteloos verstrekken geldt voor de eerste keer. Als een betrokkene regelmatig een inzageverzoek doet, mag je hier een redelijke vergoeding voor vragen. Neem deze vergoeding wel op in je privacyverklaring onder het kopje ‘uw rechten’;
  • als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag je het verzoek weigeren (artikel 15, lid 3 sub b) of een redelijke vergoeding vragen (artikel 15, lid 3 sub a).

Wat is een redelijke vergoeding?

Een redelijke vergoeding is bijvoorbeeld de kosten van een Cd-rom, de portokosten (bij dikke pakketten), of een vergoeding per gekopieerde pagina.

Zie ook: kosten kopieën.