Recht op inzage door derden

Als iemand genoemd staat als persoon in het netwerk rondom een cliënt. Wat mag zo’n persoon dan zien?

Als een persoon als vertegenwoordiger aan te merken is, dan heeft deze persoon een aantal taken en daarbij een aantal bevoegdheden, waaronder het recht op inzage.

Is deze persoon niet als vertegenwoordiger aan te merken - bijvoorbeeld een mantelzorger - dan gelden deze bevoegdheden niet.

Zorgverleners mogen informatie verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers voor zover dit nodig is om hun toestemming te vragen voor een behandeling. Bijvoorbeeld als het gaat om de behandeling van een meerderjarige, wilsonbekwame patiënt. Of van een kind onder de 16 jaar. De zorgverlener vraagt dan toestemming aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de wilsonbekwame patiënt of van het kind. In het geval van een kind zijn dit meestal een of beide ouders.

Zorgverleners mogen geen gegevens verstrekken aan wettelijk vertegenwoordigers als dit in strijd is met goed hulpverlenerschap. Bijvoorbeeld als verstrekking tegen het belang van de wilsonbekwame patiënt of het kind ingaat. Meer informatie hierover lees je ook op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.