Eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg

Wat zijn de gestelde eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg?

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders is per 1 januari 2018 in werking getreden. In het besluit zijn specifieke eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vastgelegd.

Deze eisen zijn:

  • Indien van toepassing, het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming;
  • Het vastleggen van beleid, procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen;
  • Zorgdragen dat het elektronisch uitwisselingssysteem voldoet aan de veiligheids- en zorgvuldigheidseisen van NEN 7510 norm voor het organisatorisch en technisch inrichten van de informatiebeveiliging in de zorg;
  • Zorgdragen dat gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen die voldoen aan NEN 7512;
  • Zorgdragen dat de ‘logging’ van cliëntengegevens voldoet aan NEN 7513.