Voor patiënt

Wat betekent de Wabvpz voor de patiënt?

De Wabvpz kan gevolgen hebben voor de behandelrelatie met patiënten. De wet bevordert het recht van de patiënt om zelf keuzes te maken; over zijn/haar leven, eigen lichaam èn privacy te beslissen. Door de Wabvpz krijgt de patiënt meer mogelijkheden om de regie over zijn/haar eigen gezondheid te nemen.

Zie voor algemene informatie Wabvpz hier.