Voor zorgverlener

Wat betekent Wabvpz voor de zorgverlener?

De Wabvpz betekent voor de zorgverlener dat:

  1. Patiënten vragen kunnen gaan stellen over de inhoud van het dossier;
  2. Patiënten kunnen vragen om elektronische inzage in het dossier;
  3. Patiënten kunnen vragen om een kopie van het dossier, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn;
  4. Patiënten de mogelijkheid hebben om in te zien wie, op welk moment het dossier heeft bekeken en wie de informatie beschikbaar heeft gesteld.

De Wabvpz heeft geen betrekking op interne zorginformatiesystemen zoals het HIS en het AIS, maar alleen op uitwisselingssystemen waarmee gegevens tussen verschillende zorgaanbieders beschikbaar gesteld en opgevraagd kunnen worden.

Zie voor algemene informatie over de Wabvpz hier.