Voorbeeldlijst wel/niet melden datalek

Heeft jouw organisatie een datalek?

Dan kan het zijn dat je dit moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de betrokken personen. Wat je precies moet doen, hangt af van het risico op schade. Je moet dit zelf inschatten. Dit is niet altijd even makkelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom een overzicht met voorbeelden opgesteld, die je kunt gebruiken als hulpmiddel. De voorbeelden in dit document zijn gebaseerd op de voorbeeldlijst uit de ‘Guidelines voor melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens’, opgesteld door de Europese privacytoezichthouders.

N.B. In het dossier ‘Meldplicht datalekken’ op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over het beoordelen van de risico’s.