Privacy

Persoonsgegevens die je opgeeft op deze website, gebruikt de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Bewaren persoonsgegevens

De AVG-Helpdesk Zorg en Welzijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de beantwoording van een vraag die je stelt via Contact. Daarna worden de gegevens vernietigd. Verder worden er geen persoonsgegevens verwerkt en dus ook niet bewaard.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).