header van de website avg helpdesk zorg. telefooncentrale helpdesk

Over deze helpdesk

De meeste zorgverleners en sociaalwerkorganisaties zijn al volop aan de slag met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via de koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Om die informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokken in de zorg en het sociale domein, is er nu de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn.

Voor wie

Werk je in de zorg of het sociaal domein? Dan kun je bij de AVG-Helpdesk terecht met al je vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Voor zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG is er een aparte telefonische hulplijn.

Initiatief

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen we voor eenduidige informatie op deze website.

De AP heeft het laatste woord (disclaimer)

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.