De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport ontsluit vragen en antwoorden, biedt handvatten en deelt best practices op het gebied van privacy in de praktijk.

header van de website avg helpdesk zorg. Baby thermometer
© Ministerie VWS
© NOC*NSF
© Ambulancezorg Nederland
© Federatie Opvang
© Ministerie VWS
© Sociaal Werk Nederland
© NOC*NSF
© Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

home

Over deze helpdesk

De implementatie van de nieuwe privacywetgeving, de  Algemene Verordening Gegevensbescherming houdt de zorgverleners en sociaalwerkorganisaties en sportverenigingen ook na 25 mei 2018 volop bezig. Via de koepelorganisaties is, over de specifieke toepassing van de AVG in het zorgveld, in het sociale domein en in de sport, al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport is er om deze informatie te delen, krachten te bundelen en kennis zoveel als mogelijk toegankelijk te maken voor collega’s in hetzelfde werkveld.

Initiatief

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen we voor eenduidige informatie op deze website.

De AP heeft het laatste woord (disclaimer)

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.

Vanaf 1 maart 2021 is de service, tot het stellen van vragen aan de AVG-Helpdesk, gestopt.