Gegevens delen met (zorg)organisaties buiten Nederland

Wil je als zorgprofessional gegevens versturen naar een (zorg)organisatie in het buitenland? Dat kan, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hieronder vind je een handig overzicht van de AVG-Helpdesk, waarmee je kunt vaststellen of persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan organisaties buiten Nederland.

Voor de doorgifte van (persoons)gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende niveaus:

  • landen binnen de EER;
  • landen (of sectoren) met een passend beschermingsniveau of;
  • op basis van passende waarborgen en specifieke uitzonderingen.

In de onderstaande infographic vind je informatie over wat elk van deze niveaus betekent en welke acties je mogelijk moet nemen om doorgifte van persoonsgegevens mogelijk te maken.

Klik op onderstaande link om de infographic te openen.