Anonimiseren

Is de AVG van toepassing op het anonimiseren van persoonsgegevens?

Op het verwerken van geanonimiseerde (persoons)gegevens is de AVG niet van toepassing. Echter: voor het anonimiseren van de persoonsgegevens is wél wel een grondslag (bijv. toestemming) nodig. Vóór het anonimiseren zijn het immers nog persoonsgegevens. Dus de actie van het anonimiseren zelf is een verwerking.