Anonimiseren van data

Zorg en wetenschap zijn nauw aan elkaar verbonden. Voor de verbetering van het zorgproces en het oplossen van vraagstukken wordt veel gebruik gemaakt van data uit de zorgsector. Het op de juiste manier behandelen van patiëntgegevens is echter wel van groot belang. Stel jezelf altijd de vragen: welke informatie is nodig voor welk doel en hoe lang moet deze beschikbaar zijn? Om geen vergissingen te maken, zetten wij de meest voorkomende misverstanden op een rij.