Basis Registratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen).

Welke organisaties mogen in de Basis Registratie Personen (BRP) kijken?

Er zijn een aantal organisaties die wettelijk bevoegd zijn om de gegevens uit de BRP te bekijken; zoals gemeenten, het UWV, de Belastingdienst, ziekenhuizen, de SVB, pensioenfondsen en onderwijsinstellingen. Zij gebruiken je gegevens alleen als dat noodzakelijk is om hun taken uit te kunnen voeren.

Toegang tot de BRP wordt in de eerste plaats geregeld door de Wet BRP en meer concreet in het Besluit BRP. Je kunt bij je gemeente navragen welke instanties, welke gegevens uit de BRP ontvangen. Op Rijksoverheid.nl staat wie precies uw gegevens in de BRP mogen inzien.

Mag een zorginstelling na het beëindigen van de dienstverlening het BRP raadplegen om bijv. post door te sturen naar de voormalig patiënt/cliënt?

Nee. Als een instelling een koppeling met het BRP heeft, houdt deze koppeling op zodra de dienstverlening (voormalig) patiënt/cliënt beëindigd is.

Een mogelijke oplossing hiervoor is om, bijvoorbeeld in het exitgesprek, dit onderwerp te bespreken met de persoon in kwestie. Daarbij geef je aan dat er soms nog post komt en vraag je of hij/zij een nieuw adres wil doorgeven c.q. wat er met die post moet gebeuren.