Beveiliging persoonsgegevens

Iedere organisatie heeft de verplichting persoonsgegevens te beveiligen, maar hoe zit het met werknemers die - om welke reden dan ook - gevoelige gegevens (zoals bijzondere persoonsgegevens) van hun werkplek meenemen naar hun huis of een andere externe locatie.

Laptops

Op een laptop kan software of documentatie staan met daarin (bijzondere) persoonsgegevens. Zo’n laptop mag mee naar huis zolang de laptop goed beveiligd is. Het is bovendien aan te raden de laptop op een veilige plaats te bewaren. Bijvoorbeeld in een afgesloten kast. Organisaties hebben vaak protocollen waarin de voorwaarden voor het gebruik van (zakelijke) laptops en het naar huis nemen daarvan staan beschreven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld USB-sticks.


Papier

De AVG verbiedt het niet om papieren dossiers mee naar huis te nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig behandelen en bewaren van deze papieren dossiers. Bijvoorbeeld in een afgesloten kast. Ook hiervoor kan een organisatie gedragsregels opstellen.