Gegevensverwerking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). Dus: als bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker van de persoonsgegevens in de EU is gevestigd, geldt de AVG. Voor Nederlandse spelers in de domeinen zorg, welzijn en sport geldt dat zij aan de AVG moeten voldoen. Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU. Dat heeft gevolgen voor gegevensverwerking die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk voor/namens partijen die wel in de EU zijn gevestigd. In artikel 5 van de AVG zijn regels gesteld over het verwerken van gegevens buiten de EU.

Disclaimer:
Op dit moment is het nog niet zeker of het voorlopige akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, door het Europees Parlement en het Britse Parlement zullen worden bekrachtigd. Daarom is het nog niet mogelijk vragen over dit onderwerp met zekerheid te beantwoorden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet vooralsnog geen uitspraken over de mogelijke gevolgen van de Brexit en verwijst voor vragen naar de Engelse DPA.