Brexit

Gegevensverwerking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). Dus: als bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker van de persoonsgegevens in de EU is gevestigd, geldt de AVG. Voor Nederlandse spelers in de domeinen zorg, welzijn en sport geldt dat zij aan de AVG moeten voldoen. Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU. Dat heeft gevolgen voor gegevensverwerking die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk voor/namens partijen die wel in de EU zijn gevestigd. In artikel 44 e.v. van de AVG zijn regels gesteld over het verwerken van gegevens buiten de EU.

                                                                                         

Zie hier voor de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp verstrekt.

                                                                                        

Disclaimer

Op dit moment is het nog niet zeker of het voorlopige akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, door het Europees Parlement en het Britse Parlement zal worden bekrachtigd. Daarom is het nog niet mogelijk vragen over dit onderwerp met zekerheid te beantwoorden.

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de European Data Protection Board (EDPB), hebben meer duidelijkheid gegeven over de juiste naleving van de privacyregels bij een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast biedt de ICO - Information Commisioner's Office (de Engelse DPA) richtlijnen en hulpmiddelen voor organisaties voor na de Brexit. Deze vind je hier.