Brexit

Gegevensverwerking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Wanneer u persoonsgegevens deelt met organisaties in het Verenigd Koninkrijk, kunt u dat ook na de Brexit blijven doen. De Europese Commissie (EC) heeft namelijk twee adequaatheidsbesluiten genomen voor het VK.

Een adequaatheidsbesluit bepaalt of (bijvoorbeeld) een specifiek derde land een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt ten opzichte van het beschermingsniveau wat wij vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europees Economische Ruimte (EER) kennen.

De EC heeft geoordeeld dat het niveau van gegevensbescherming in het VK gelijkwaardig is aan dat in de EER. Dat betekent dat persoonsgegevens vrij uitgewisseld kunnen worden met het VK. 'Vrij' wil zeggen: vrij van het gebruik van een instrument als het modelcontract.

Organisaties in het VK hebben eveneens de mogelijkheid om persoonsgegevens zonder belemmeringen over te dragen aan organisaties in de EER.