Eigen apparaten gebruiken

Mogen bijvoorbeeld bestuursleden eigen computers/laptops/tablets gebruiken voor (sport)verenigingsdoeleinden?

Dit mag, met dien verstande dat de vereniging ten allen tijde verantwoordelijk blijft voor de veiligheid van de persoonsgegevens van haar leden. De vereniging moet hier dus zorgvuldige afspraken over maken en haar systemen goed beveiligen.

Verplicht de gebruikers sowieso om:

  • goede antivirussoftware te installeren en deze regelmatig te updaten;
  • goede wachtwoorden in te stellen en deze regelmatig te wijzigen;
  • indien mogelijk opslag op lokale harde schijven te voorkomen (gebruik bij voorkeur webomgevingen);
  • altijd een goede, recente back-up te maken.

Bij beëindiging van de verenigingstaken moeten de gegevens na overdracht definitief en ontraceerbaar (voor zover dat binnen de eigen macht van de gebruiker ligt) van de eigen computer/laptop/tablet verwijderd worden. Stel hier bijvoorbeeld een protocol voor op en/of neem gedragsregels op in je code of conduct of in het huishoudelijk reglement. Laat deze ook ondertekenen door de bestuurder/gebruiker bij aantreden.