Gegevens delen met zorgverzekeraar

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om bepaalde (medische) gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar van een patiënt of cliënt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die noodzakelijk zijn om de rekeningen voor de behandeling te kunnen afhandelen. Welke gegevens een zorgverlener mag verstrekken, is wettelijk geregeld. Dit is onder meer vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet marktordening gezondheidszorg.

GGZ-patiënten

Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen bezwaar maken tegen het doorgeven van diagnose-informatie aan hun zorgverzekeraar.

Meer informatie over het gebruik van medische gegevens door zorgverzekeraars lees je in het dossier Zorgverzekeraars op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.