Gebruik van Google Workspace

In 2021 oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het gebruik van Google Workspace in het onderwijs veel privacyrisico’s met zich meebrengt. Verschillende zorginstellingen hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of dezelfde problemen eveneens een rol spelen in de zorg.

Gebruik Google Workspace in de zorg

Vorig jaar oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het gebruik van Google Workspace in het onderwijs veel privacyrisico’s met zich meebrengt. Verschillende zorginstellingen hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of dezelfde problemen eveneens een rol spelen in de zorg.

Wat is Google Workspace?

Google Workspace is een pakket van applicaties waarmee samenwerking op verschillende manieren in de cloud mogelijk is. In dit pakket zitten onder andere Google Gmail, Google Meet, Google Agenda en Google Drive en speciaal voor het onderwijs Google Classroom.

Welke problemen zijn er met Google Workspace?

Uit zowel het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool van Amsterdam als in de Data Protection Impact Assessment (DPIA) die het ministerie van Justitie en Veiligheid liet uitvoeren, kwamen verschillende privacyrisico’s van Google Workspace naar voren. Daarop besloten SIVON (coöperatie van schoolbesturen po en vo met expertise op ict-producten en diensten) en SURF (coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen met expertise op digitale diensten) advies te vragen aan de AP. Deze laatste kwam met de analyse dat het niet duidelijk was of persoonsgegevens in Google Workspace voldoende werden beschermd.

Wat zijn de risico’s bij het gebruik van Google Workspace in de onderwijssector?

In de analyse van de AP stond dat het niet duidelijk is welke gegevens nu precies door Google worden verwerkt. Ook ontbraken de grondslagen in de DPIA voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij was er een onduidelijke rolverdeling tussen de Google en de zorgpartijen over wie nu verwerkingsverantwoordelijk en wie verwerker is.
Tussen het onderwijsveld en Google zijn inmiddels afspraken gemaakt om de vastgestelde privacyrisico’s aan te pakken.

Spelen deze problemen ook in het zorgveld?

Binnen het zorgveld maakt men ook gebruik van Google Workspace. Zo wordt het gebruikt bij het beheer van operationele processen,  real-time samenwerken of het ondersteunen van patiënten op afstand. Of dezelfde privacyrisico’s van Google Workspace in de onderwijssector ook van toepassing zijn binnen het zorgveld is aannemelijk, maar niet zeker. Om dit te onderzoeken zijn verschillende zorgorganisaties hierover in gesprek met Google. De verwachting is dat ook de zorg tot goede afspraken komt met Google over het veilig gebruiken van Google Workspace.

Zodra hierover meer bekend wordt zal dat ook langs deze weg worden gedeeld.

Zorgorganisaties die Google Workspace gebruiken en nog niet zijn aangesloten bij de zorgorganisaties/koepels die nu in gesprek zijn met Google kunnen zich melden bij de heer Paling van GGZ InGeest.