GPS tracking in de zorg

Ook zorgprofessionals maken steeds meer gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen om zichzelf te ontlasten, maar vooral om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Een voorbeeld hiervan is GPS tracking.

Bij GPS tracking krijgt de cliënt een draagbare GPS (bijvoorbeeld een smartwatch) waardoor de verzorging weet waar de cliënt zich bevindt. Deze technologie is een uitkomst voor cliënten die wel alleen een rondje kunnen wandelen, maar ook gemakkelijk verdwalen. Hierdoor heeft de cliënt meer bewegingsvrijheid en behouden de zorgverleners en mantelzorgers overzicht, rust en controle. Het is echter wel een inbreuk op de privacy van de cliënt. Via GPS kunnen metingen worden gedaan van de snelheid van beweging, de afgelegde afstand en de precieze locaties waar iemand is geweest. Daarom is het belangrijk om altijd een afweging te maken of deze impact op iemands privacy nodig is en de afspraken hierover te noteren in het behandelplan.

Voorbeeld uit de praktijk: Leefcirkels

Zorgaanbieder tanteLouise gebruikt GPS tracking om cliënten meer vrijheid te bieden en de cliënttevredenheid zo hoog mogelijk te houden. Hiervoor ontwikkelde tanteLouise leefcirkels in woon-zorgcomplex Vissershaven. Hierbij werden de 48 bewoners verdeeld over zes kleinschalige woongroepen. Binnen hun leefcirkel kunnen de bewoners zich vrij bewegen. Welke leefcirkel bij een bewoner past wordt besproken in een multidisciplinair team en regelmatig geëvalueerd.

Er zijn drie leefcirkels gedefinieerd:

  • Leefcirkel 1: bewoners kunnen vrij bewegen in de woning, bestaande uit hun eigen appartement en de gezamenlijke woonkamer.
  • Leefcirkel 2: bewoners kunnen door het hele gebouw lopen en ook de tuin in.
  • Leefcirkel 3: bewoners kunnen ook buiten het gebouw komen, de buurt in.

Elke bewoner heeft een tag in de broekzak, vergelijkbaar met de anti-diefstaltag in kleding, die wordt vastgemaakt met een magneetsluiting. De tag opent automatisch de deuren wanneer een bewoner daarvoor toegang heeft. Afhankelijk van de leefcirkel dragen bewoners daarnaast een polsband met GPS tracker die is te volgen op een iPad. Mensen die binnen leefcirkel drie naar buiten gaan, worden door de verzorgende alleen via de iPad gevolgd als hier een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan gebruikelijk weg is. Komt een bewoner buiten de leefcirkel dan ontvangt de verzorgende een signaal. De verzorgende kan dan snel de situatie beoordelen en zo nodig de bewoner begeleiden (bron: technologie in verpleeghuizen, 2019).

Tips

  • Bekijk hoe andere zorgaanbieders GPS gebruiken en leer van elkaar. Houd hierbij rekening met het feit dat iedere organisatie anders is en je dus niet een methode direct kan kopiëren.
  • Zorg ervoor dat het gebruik van GPS onderdeel is van al bestaande werkprocessen en staat beschreven in het behandelplan.
  • Technologische vernieuwingen moeten goede zorg faciliteren, niet in de weg staan. Evalueer daarom regelmatig of het gebruik van de technologie bijdraagt aan het beoogde doel.

Meer weten over technologische ontwikkelingen in verpleeghuizen en tanteLouise? Lees dan het verkennend onderzoek dat Jester Stragety heeft gedaan in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Technologie in de verpleeghuiszorg.nl

Meer weten over de verschillende soorten hulpmiddelen die er zijn voor GPS in de zorg? Kijk dan op: Veilig dwalen met GPS | Zorg van Nu