Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) is een technologie die veel kansen biedt voor de gezondheidszorg. AI is een verzamelnaam voor systemen die zelflerend zijn. Aan de hand van verzamelde data leert een systeem patronen herkennen en daaruit conclusies te maken.

Een voorbeeld hiervan is een arts die met behulp van AI een meer doeltreffende behandelmethode vindt voor een specifieke patiënt. Via slimme algoritmes kan alle beschikbare data over een bepaalde ziekte geanalyseerd worden. Het algoritme kan een arts laten zien welke behandelingen goed kunnen werken bij desbetreffende patiënt. Algoritmes dienen ter ondersteuning. Het is dus uiteindelijk de arts die tot een conclusie komt en een besluit neemt op basis van de algoritmes.

De hierboven geschetste situatie is een optie waarbij AI een positieve bijdrage levert in de gezondheidszorg. Er zitten ook genoeg haken en ogen aan het gebruik van AI. Het risico bestaat dat er soms teveel data verzameld wordt of dat onbewust een algoritme discriminerend door een arts wordt toegepast. Een algoritme werkt zelf niet discriminerend, maar komt tot patronen die er al zijn. Maar niet elke behandeling werkt bij elke patiënt hetzelfde

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een publicatie geschreven over toezicht op algortimes. In deze publicatie wordt dieper ingegaan op de kansen en risico’s van AI en algoritmes. Ook staat er veel informatie op de website data voor gezondheid over het toepassen van AI binnen de gezondheidszorg.