NEN-normen

NEN staat voor "Nederlands Normalisatie-instituut". NEN is verantwoordelijk voor het vaststellen en beheren van NEN-normen. In NEN-normen staan regels die in samenspraak met meerdere partijen uit het (zorg)veld zijn opgesteld en waar dus ook draagvlak voor bestaat. Hierdoor kan de wetgever verwijzen naar deze NEN-normen.

Voor zorgaanbieders zijn dit de drie belangrijkste normen:

  1. NEN 7510
  2. NEN 7512
  3. NEN 7513

Wie is verantwoordelijk voor de implementatie van de NEN 7510, 7512 en 7513?

‘De zorgaanbieder en de aanbieder van een elektronisch uitwisselingssysteem dragen er zorg voor dat het systeem voldoet aan de NEN 7510, 7512 en 7513.’

N.B. Het afgaan op beloftes van softwareleveranciers dat aan de privacywetgeving wordt voldaan is niet voldoende. De zorgorganisatie zal ook zelf moeten beoordelen of de geleverde software voldoet aan wet- en regelgeving.