Nieuwsbrieven

Soms wil je als zorgaanbieder of sportvereniging je patiënten/cliënten of leden informeren via een nieuwsbrief, maar mag dit ook?

Zorg en sociaal domein

Voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd een grondslag nodig. Zorgaanbieders verwerken gegevens doorgaans op basis van een behandelingsovereenkomst met een patiënt/cliënt of op grond van een wettelijke verplichting. In sommige gevallen mogen verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens ‘verder verwerken’ (bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief). Daarvoor moet aan een aantal vereisten worden voldaan. In het geval van een zorgaanbieder die ook nieuwsbrieven wil verzenden zal in de meeste gevallen niet aan die vereisten worden voldaan. Als je als zorgaanbieder een nieuwsbrief wilt versturen, dan heb je hiervoor daarom de toestemming van de ontvanger nodig.

Let daarbij op dat het aanmelden voor een nieuwsbrief even gemakkelijk moet gaan als het afmelden. De nieuwsbrief moet verder duidelijk vermelden:

 • van wie de nieuwsbrief afkomstig is;
 • hoe vaak de nieuwsbrief verschijnt;
 • wat voor soort informatie er in staat;
 • via welke communicatiemiddel de nieuwsbrief verzonden wordt.

Tenslotte mag de toestemming niet gekoppeld worden aan het aanbieden van (gratis) producten/diensten.

Sportverenigingen

Sportvereningen mogen in beginsel hun leden informeren via een nieuwsbrief (uitnodiging ALV, verenigingsagenda, wedstrijdschema’s, uitslagen, etc.). Dit is gerechtvaardigd belang.

Let hierbij wel op dat:

 • je in de privacyverklaring van je vereniging opneemt dat persoonsgegevens (naam, email) hiervoor gebruikt zullen worden;
 • je onder iedere nieuwsbrief een uitschrijflink opneemt zodat de ontvanger zich eenvoudig kan afmelden.
 • de nieuwsbrief duidelijk vermeldt:
  1. van wie de nieuwsbrief afkomstig is;
  2. hoe vaak de nieuwsbrief verschijnt;
  3. wat voor soort informatie er in staat;
  4. via welke communicatiemiddel de nieuwsbrief verzonden wordt.