Kan een cliënt van een Gecertificeerde Instelling of een Veilig Thuis organisatie een beroep doen op dataportabiliteit?

Gecertificeerde Instellingen zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering uit te voeren.

De cliënt waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt bij een Gecertificeerde Instelling of Veilig Thuis organisatie kan geen beroep doen op dataportabiliteit omdat:

  1. De instellingen persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag ‘uitvoeren wettelijke verplichting’
  2. De instellingen niet volledig geautomatiseerd persoonsgegevens verwerken

Op grond van deze voorwaarden bestaat er in deze gevallen geen recht op dataportabiliteit voor de betrokkene.