Klacht Wkkgz/WGBO

Als een patiënt een klacht indient op grond van de WGBO en Wkkgz, kan deze patiënt dan ook nog een beroep doen op zijn rechten vanuit de AVG?  

Ja dat kan.