Dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit is een nieuw recht onder de AVG (artikel 20): het recht om gegevens over te dragen. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een andere organisatie van hen heeft. Zo kun betrokkenen hun gegevens bijvoorbeeld makkelijker doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Of kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Het recht geldt slechts voor een deel van de gegevens in medische dossiers.

  • Welke gegevens wel

De persoonsgegevens die een patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die de betrokkene indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.

  • Welke gegevens niet

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de behandeld arts op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt.